مسئولیت‌ها

مسئولیت‌های فعلی و پیشین

مسئولیت‌های جاری

 • اکنون۱۳۹۰

  دانشیار و رئیس گروه تاریخ دانشگاه باقرالعلوم علیه‌السلام

 • اکنون۱۳۸۶

  سردبیر فصلنامه‌ی علمی ـ پژوهشی تاریخ اسلام

  دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام

 • اکنون۱۳۸۹

  رئیس کارگروه تاریخ شورای تحول و ارتقای علوم انسانی

  شورای عالی انقلاب فرهنگی

 • endstart

  عضو هیات امنا

  مدرسه‌ی اسلامی هنر قم

 • endstart

  عضو هیات امنا

  مرکز تخصصی شیعه‌شناسی حضرت آیت‌الله مکارم شیرازی

 • endstart

  عضو هیات تحریریه

  نشریات: شیعه‌شناسی،تاریخ و تمدن اسلامی،دین و ارتباطات

 • endstart

  عضو کمیته‌ی دین و سیاست‌های کلی فرهنگ

  کمیسیون حوزوی شورای عالی انقلاب فرهنگی

 • endاز ابتدای تاسیس

  عضو

  انجمن علمی اسلام و پیشرفت(اسلامی و توسعه‌ی اقتصادی سابق)

 • endstart

  عضو شورای پژوهشی مرکز مطالعات اجتماعی تمدنی

  پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

 • endstart

  عضو هیات موسس و هیات امناء

  مجمع جهانی شیعه‌شناسی

مسئولیت‌های پیشین

 • ۱۳۸۴۱۳۸۲

  مسئول گروه مبانی و مؤلفه‌های اسلام و توسعة‌ اقتصادی

  انجمن علمی اسلام و توسعه‌ی اقتصادی

 • ۱۳۸۴۱۳۸۳

  رئیس کمیته‌ی فرهنگی کمیسیون علمی ـ راهبردی تحقق سند چشم‌انداز ۲۰ ساله

  با حکم دکتر محسن رضائی

 • ۱۳۸۱۱۳۸۰

  دبیر علمی پانزدهمین کنفرانس وحدت اسلامی

 • endstart

  عضو کمیسیون تلفیق

  دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام

 • endstart

  رئیس مرکز تحقیقات

  دانشگاه امام صادق علیه‌السلام

 • endstart

  معاون پژوهشی

  دانشکده الهیات دانشگاه امام صادق علیه‌السلام

 • endstart

  قائم مقام ریاست مرکز فرهنگ و ارتباطات

  دانشگاه امام صادق علیه‌السام

 • endstart

  معاون آموزشی

  دانشگاه مذاهب اسلامی

 • endstart

  مدیر مسئول و سردبیر نشریه‌ی اندیشه‌ی صادق

  مرکز تحقیقات دانشگاه امام صادق علیه‌السلام