List

نگاهی به چرایی ناکامی‌ها در اجرای سند چشم‌انداز ۲۰ ساله

در گفتگو با ماهنامه‌ی رسائل، شماره‌ی هفتم، اسفند ۱۳۹۶

 

سندی در حصر؛ گفتگو با ماهنامه‌ی رسائل