List

مقاله‌ی منتشر شده در مجله‌ی تخصصی گروه تاریخ دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران؛شماره پیاپی ششم و هفتم؛سال ۱۳۸۳

اسلام و مسیحیت؛ پیشینه و افق آینده