زندگی‌نامه‌ی محسن الویری

محسن الویری دانش‌آموخته مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه امام صادق علیه السلام (۱۳۶۸ش) و مقطع دکترای تخصصی رشتة تاریخ و تمدن ملل مسلمان دانشگاه تهران (۱۳۷۶ش) فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی خود را در دو حوزه تاریخ و فرهنگ متمرکز ساخته است از وی تاکنون پنج جلد کتاب و بیش از ۱۷۰ مقاله و حدود ۱۵۰ مصاحبه در موضوعات مختلف دینی و تاریخی و فرهنگی به چاپ رسیده است.

وی در حال حاضر عضو هیأت علمی و مدیر گروه تاریخ دانشگاه باقرالعلوم (علیه السلام) و سردبیر فصلنامه علمی ـ پژوهشی «تاریخ اسلام» این دانشگاه و رییس کارگروه تخصصی تاریخ شورای تحول و ارتقاء علوم انسانی و نیز رییس میز تمدن اسلامی در قطب‌های فکری فرهنگی دفتر تبلیغات اسلامی است.

فایل رزومه علمی و فعالیت‌ها را می‌توانید از اینجا دریافت کنید.

مدارک تحصیلی

 • مرحله تکمیلی ۱۳۹۰

  خارج فقه

  آیت الله سبحانی

 • مرحله تکمیلی ۱۳۹۰

  خارج فقه

  آیت الله مکارم شیرازی

 • دکتری تخصصی ۱۳۷۶

  تاریخ و تمدن ملل مسلمان

  دانشکدة الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران

 • کارشناسی ارشد پیوسته ۱۳۶۸

  معارف اسلامی و تبلیغ

  دانشگاه امام صادق علیه السلام

 • دیپلم ۱۳۵۸

  ریاضی فیزیک

  دبیرستان بزرگ تهران

دوره های آموزشی

 • آبان۱۳۸۸

  جستجو در proquese و seage

  دانشگاه باقرالعلوم (ع)

 • ۱۳۸۹۱۳۸۸

  بررسیهای تخصصی در بارة مباحث رجالی

  استاد مسعودی

 • ژوئن۲۰۰۸

  نقش دین و فرهنگ در حل و فصل تعارضات

  مؤسسة صلح سازی و توسعه ، واشنگتن دی.سی

 • می-ژوئن۲۰۰۸

  رهیافتی به صلح و حل و فصل تعارضات

  مؤسسة آموزش جهانی ، واشنگتن دی.سی

 • تیر۱۳۸۲

  مبانی و روشهای جستجو در اینترنت

  دانشگاه امام صادق (ع)

 • تیر۱۳۷۹

  روش و مهارتهای تدریس

  دانشگاه امام صادق (ع)

 • مرداد۱۳۷۹

  مدیریت پژوهش در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی

  جهاد دانشگاهی، واحد تهران

« وَلَايَةُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ حِصْنِي فَمَنْ دَخَلَ حِصْنِي أَمِنَ مِنْ عَذَابِي »

سال شمار

 • ۱۳۹۵
  یک عنوان برای سال ۱۳۹۵
  خلاصه و یادداشت و جمع بندی از سالی که گذشت و اهم فعالیت های علمی و فرهنگی صورت گرفته در این سال به طور خلاصه
 • ۱۳۹۴
  یک عنوان برای سال ۱۳۹۴
  خلاصه و یادداشت و جمع بندی از سالی که گذشت و اهم فعالیت های علمی و فرهنگی صورت گرفته در این سال به طور خلاصه
 • ۱۳۹۳
  یک عنوان برای سال ۱۳۹۳
  خلاصه و یادداشت و جمع بندی از سالی که گذشت و اهم فعالیت های علمی و فرهنگی صورت گرفته در این سال به طور خلاصه
 • ۱۳۹۲
  یک عنوان برای سال ۱۳۹۲
  خلاصه و یادداشت و جمع بندی از سالی که گذشت و اهم فعالیت های علمی و فرهنگی صورت گرفته در این سال به طور خلاصه
 • ۱۳۹۱
  یک عنوان برای سال ۱۳۹۱
  خلاصه و یادداشت و جمع بندی از سالی که گذشت و اهم فعالیت های علمی و فرهنگی صورت گرفته در این سال به طور خلاصه
 • ۱۳۹۰
  یک عنوان برای سال ۱۳۹۰
  خلاصه و یادداشت و جمع بندی از سالی که گذشت و اهم فعالیت های علمی و فرهنگی صورت گرفته در این سال به طور خلاصه