محسن الویری/ با مقدمه‌ی مرحوم نورالله کسایی
تاریخ انتشار: ۱۳۸۰

“این كتاب تحقیقی است در زمینه تاریخ و جغرافیای تاریخی شهر “آوه “كه از آن به منزله “مهد تشیع ایران “یاد شده است .مولف در این كتاب سابقه درخشان تاریخی تشیع این شهر را در مقایسه با سه شهر دیگر شیعی ایران یعنی قم، كاشان و تفرش شرح می‌دهد .كتاب با این موضوعات تدوین شده است : وجه تسمیه و نام و نشان آوه، حدود جغرافیایی، جغرافیای طبیعی و تاریخی، آب و هوا و محصولات و جمعیت، تاریخ بنای شهر و چگونگی آن، آوه در گذرگاه تاریخ از عهد باستان تا دوران معاصر، ورود علویان به آوه، زندگی اجتماعی شیعیان در آوه، حوادث مربوط به شیعه در آوه، آثار باقی مانده از مشاهد، زیارت‌گاه‌ها، امامزادگان و دیگر بزرگان و پیشوایان شیعی و سرگذشت و آثار علمی دانشمندان این خطه .این مطالب با عكس‌ها و نقشه‌های متعدد و نیز فهرست منابع و نمایه اسامی همراه است .”